Політика конфіденційності

Дата набуття чинності: 1 жовтня 2023 року

1. Вступ

1.1 Огляд Політики конфіденційності
MS Profit Ltd, реєстраційний код 239972, адреса 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, компанія, зареєстрована згідно із законодавством Республіки Сейшельські острови, та її пов'язані сутності (у спільному значенні "Max Swap," "ми," "нас" чи "наші"), збирають, використовують, зберігають та розголошують інформацію, зібрану від користувачів (кожен, "Користувач") веб-сайту www.maxswap.cc ("Платформа"). Ця Політика застосовується до Платформи та всіх продуктів і послуг, що надаються MS Profit Ltd
1.2 Значення конфіденційності
MS Profit Ltd визнає найвищий ступінь важливості конфіденційності та повністю зобов'язана зберігати конфіденційність і безпеку персональних даних, зібраних від користувачів нашої Платформи. Ця Політика служить свідченням нашого прагнення захищати вашу конфіденційність і надає чіткий та прозорий опис наших практик обробки даних.

2. Визначення

2.1 Визначення ключових термінів
"Персональні дані": означає будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи ('суб'єкта даних'); ідентифікованою фізичною особою є та, яку можна ідентифікувати, безпосередньо чи опосередковано, зокрема за допомогою ідентифікатора, такого як ім'я, номер ідентифікації, дані про розташування, онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома факторами, що є специфічними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної ідентичності цієї фізичної особи.
Інші визначені терміни подані в інших місцях цієї Політики або в Умовах користування MS Profit Ltd.

3. Закріплення політики

3.1 Застосовність
Ця Політика поширюється на всіх користувачів Платформи та охоплює всі випадки, коли ми можемо збирати ваші персональні дані, чи то через Платформу, електронну пошту чи інші пов'язані послуги, що надаються MS Profit Ltd.
3.2 Охоплені користувачі
Ця Політика стосується всіх користувачів по всьому світу, незалежно від їхньої країни проживання.

4. Збір інформації

4.1 Типи зібраної інформації
Ми можемо збирати різні типи інформації від користувачів, включаючи, але не обмежуючись, персональні ідентифікаційні дані (такі як імена, адреси електронної пошти, номери телефонів), інформацію про транзакції та іншу інформацію, що стосується опитувань споживачів, пропозицій чи інших можливостей, наданих на Платформі.
4.2 Методи збору інформації
Інформацію можна збирати під час процесу реєстрації облікового запису, обробки транзакцій або через інші форми, листування по електронній пошті або інакше, де користувачі добровільно надають таку інформацію.

5. Використання інформації

5.1 Мета використання
Ми можемо використовувати інформацію, зібрану від користувачів для різних цілей, включаючи, але не обмежуючись, надання наших послуг, обробку транзакцій, вдосконалення нашої Платформи, надсилання періодичних листів з оновленнями або акціями, відповідь на запити та для інших цілей, що розкриваються на момент збору чи за необхідності чи згідно з вимогами закону.
5.2 Правова підстава для обробки
Правова підстава для обробки персональних даних включає в себе необхідність такої обробки для виконання наших контрактних зобов'язань перед користувачами, виконання правових зобов'язань, захист життєво важливих інтересів, згоду, де це застосовується, і наши законні інтереси ведення бізнесу.

6. Розголошення інформації

6.1 Розголошення третім особам
Ми можемо розголошувати персональні дані користувачів третім особам, які надають послуги від нашого імені, такі як обробка платежів, маркетинг та інші функції, пов'язані з бізнесом. Цим третім особам дозволено використовувати ваші персональні дані лише в необхідному обсязі для надання таких послуг і їх контрактно зобов'язані зберігати вашу інформацію конфіденційно.
6.2 Правові обов'язки
Ми можемо розкривати персональні дані користувачів, якщо цього вимагає закон або якщо це необхідно в добрій вірі для виконання правових зобов'язань, захисту та захисту прав чи майна MS Profit Ltd або для захисту особистої безпеки користувачів Платформи чи громадської безпеки.

7. Права користувача

7.1 Доступ
У користувачів є право доступу до їхніх персональних даних, які ми зберігаємо, за винятками, передбаченими законом. Користувачі можуть запитати доступ до своїх персональних даних, зв'язавшись з нами за контактною інформацією, наведеною в цій Політиці.
7.2 Виправлення та стирання
Користувачі мають право запитувати виправлення неточних персональних даних, що стосуються їх, та завершення неповних персональних даних. Крім того, користувачі мають право запитувати стирання персональних даних, що стосуються їх, за певних умов, визначених відповідними законами про захист даних.

8. Згода

8.1 Отримання згоди
Перед збором та обробкою персональних даних MS Profit Ltd буде отримувати явну згоду користувача, де це передбачено відповідними законами. Згода буде чітко запитана, і користувачі матимуть можливість надати її чи відмовити. Надання певних персональних даних є обов'язковим для використання наших послуг, і якщо такі дані не надаються, користувачі можуть бути заборонені в повному обсязі послуг, що надаються на Платформі.
8.2 Відкликання згоди
Користувачі мають право відкликати свою згоду у будь-який час. Відкликання згоди не вплине на законність обробки на підставі згоди перед її відкликанням. Інструкції щодо відкликання згоди будуть надані на момент збору даних і в відповідних повідомленнях.

9. Зберігання даних

9.1 Термін зберігання
Персональні дані, що збираються від користувачів, зберігатимуться тільки протягом терміну, необхідного для цілей обробки даних, які описані в цій Політиці, або вимагаються відповідним законодавством, залежно від того, який термін довший. Термін зберігання для кожної категорії персональних даних визначатиметься на підставі вимог закону і необхідності цих даних для надання наших послуг.
9.2 Політика стирання
По закінченню терміну зберігання даних або за запитом користувача на їхнє стирання, MS Profit Ltd буде безпечно стирання або анонімізувати персональні дані, якщо збереження даних необхідне з юридичних причин або для встановлення, здійснення чи захисту юридичних вимог.

10. Заходи безпеки

10.1 Технічні заходи
MS Profit Ltd застосовує надійні технічні заходи для захисту персональних даних користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, розголошення або знищення. Ці заходи включають, але не обмежуються шифруванням, брандмауерами та технологією захисту Secure Socket Layer (SSL).
10.2 Організаційні заходи
Ми впровадили організаційні заходи та внутрішні політики для забезпечення того, що персональні дані обробляються способом, що забезпечує їх безпеку та конфіденційність. Наш персонал та треті сторони, які залучені для обробки персональних даних, зобов'язані зберігати конфіденційність.

11. Міжнародні передачі даних

11.1 Механізми передачі
Персональні дані можуть передаватися і зберігатися в країнах, що не є країною проживання користувача, де діють різні закони про захист даних. Ми використовуємо схвалені механізми передачі даних, щоб забезпечити законну передачу персональних даних через кордони.
11.2 Дотримання міжнародних законів
MS Profit Ltd зобов'язаний дотримуватися всіх відповідних законів і правил, що регулюють міжнародні передачі даних, включаючи положення, викладені в Регламенті про загальний регламент з питань захисту даних (GDPR), стосовно передачі в країни поза Європейським економічним простором.

12. Послуги третіх сторін

12.1 Посилання на треті сторони
Платформа може містити посилання на веб-сайти чи послуги третіх сторін, які не належать або не контролюються MS Profit Ltd. Ми не несемо відповідальності за практику конфіденційності цих третіх сторін, і ми закликаємо користувачів читати політику конфіденційності кожного відвіданого веб-сайту.
12.2 Обробка даних третіми сторонами
Ми можемо залучати третіх сторін для обробки персональних даних від нашого імені. Такі треті сторони зобов'язані обробляти персональні дані відповідно до цієї Політики та відповідних законів на підставі письмового контракту.

13. Конфіденційність дітей

13.1 Вікові обмеження
Платформа не призначена для осіб, що не досягли 18 років. Ми не збираємо персональні дані від осіб, які не досягли 18 років, без одержання згоди батьків чи опікуна.
13.2 Батьківський контроль
Батьки чи опікуни, які вважають, що їхні діти надали персональні дані нам без їхньої згоди, повинні зв'язатися з нами, і ми зробимо все можливе, щоб видалити ці дані з наших баз даних.

14. Права за Регламентом про загальний регламент з питань захисту даних (GDPR)

14.1 Права громадян Європейського економічного простору
Користувачі, які є резидентами Європейського економічного простору, мають певні права згідно з Регламентом про загальний регламент з питань захисту даних (GDPR), включаючи право на інформацію, право на доступ, право на виправлення, право на стирання, право на обмеження обробки, право на перенесення даних, право на вето та права стосовно автоматизованих рішень і профілювання.
14.2 Дотримання GDPR
MS Profit Ltd вживає заходів для забезпечення дотримання GDPR, включаючи призначення уповноваженої особи з питань захисту даних, впровадження оцінок впливу з питань захисту даних та забезпечення укладення договорів про обробку даних з третіми сторонами, які обробляють персональні дані від нашого імені.

15. Права згідно з Каліфорнійським законом про конфіденційність споживача

15.1 Права резидентів Каліфорнії
Відповідно до Каліфорнійського закону про конфіденційність споживача ("CCPA"), резиденти Каліфорнії мають певні права щодо їхньої особистої інформації. Ці права включають:
Право знати, яку особисту інформацію збирається, використовується, розголошується чи продається;
Право запитувати стирання особистої інформації;
Право відмовитися від продажу особистої інформації;
Право на недискримінацію за використання прав CCPA.
15.2 Дотримання CCPA
MS Profit Ltd вжила заходів для забезпечення дотримання CCPA, забезпечуючи, що резиденти Каліфорнії можуть використовувати свої права згідно із цим законом. Наші практики включають надання чітких інструкцій щодо того, як резиденти Каліфорнії можуть подавати запити на використання своїх прав згідно з CCPA.

16. Повідомлення про зміни

16.1 Оновлення політики
MS Profit Ltd може періодично оновлювати цю Політику конфіденційності, враховуючи зміни в наших практиках, технологіях, правових вимогах та інших чинників. Якщо ми це зробимо, ми оновимо "дату набуття чинності" у верхній частині цієї Політики.
16.2 Повідомлення користувачів
Ми сповістимо користувачів про будь-які зміни в цій Політиці конфіденційності, розмістивши оновлену Політику на нашій Платформі. Ми закликаємо користувачів періодично переглядати цю Політику, щоб бути проінформованими про те, як ми обробляємо їхню особисту інформацію.

17. Контактна інформація

17.1 Уповноважена особа з питань захисту даних
Ми призначили уповноважену особу з питань захисту даних (DPO), яка наглядає за нашими практиками з питань захисту даних. Користувачі можуть зв'язатися з нашою уповноваженою особою з питань захисту даних з будь-якими питаннями, що стосуються цієї Політики конфіденційності та обробки їхньої особистої інформації.
17.2 Контактні дані
Користувачі можуть звертатися до нас з будь-якими запитаннями чи скаргами, що стосуються цієї Політики конфіденційності чи наших практик з питань захисту даних за нашою зареєстрованою адресою чи за контактними даними, наведеними на нашій Платформі.

18. Вирішення спорів

18.1 Звертання до MS Profit Ltd
Ми закликаємо користувачів звертатися до нас, якщо у них виникли спори щодо використання їхньої особистої інформації. Ми дослідимо та намагатимемося вирішити скарги та спори, що стосуються використання і розголошення особистої інформації відповідно до цієї Політики конфіденційності.
18.2 Формальне вирішення спорів
Якщо спір не може бути вирішено шляхом звернень, зазначених вище, можуть бути застосовані формальні механізми вирішення спорів, включаючи медіацію та арбітраж.

19. Закон і юрисдикція

19.1 Закон, що регулює
Ця Політика конфіденційності підпорядковується законам Республіки Сейшельські острови, без застосування принципів колізії законів.
19.2 Юрисдикція
Будь-які спори, що виникають з цієї Політики конфіденційності чи наших практик з питань захисту даних, будуть вирішуватися в юрисдикції Республіки Сейшельські острови.

20. Різні положення

20.1 Роздільність
Якщо будь-яке положення цієї Політики конфіденційності вважатиметься незаконним, недійсним або не підлягає виконанню з будь-яких причин, це положення вважатиметься відокремлюваним від цієї Політики конфіденційності та не вплине на законність та дійсність будь-яких інших положень.
20.2 Повна угода
Ця Політика конфіденційності, разом із будь-якими поправками та будь-якими додатковими угодами, які користувач може укласти з MS Profit Ltd у зв'язку з Платформою та нашими послугами, складатиме повну угоду між вами та MS Profit Ltd щодо Платформи.